Otázky a odpovědi

Jak často se provádí čištění a kontrola spalinové cesty?

Čištění komínu neboli spalinové cesty je podle zákona č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty povinné a mělo by se provádět alespoň jednou ročně.

Kdy je potřeba revize komínu?

Revize komínu se provádí před připojením nového spotřebiče, po nové výstavbě či rekonstrukci domu, nebo když komín nebyl dlouho používaný. Stejné je to při změně druhu paliva nebo vzniku trhlin ve spalinové cestě a také po požáru komínu.

Jak často se provádí revize/kontrola a čištění plynového kotle?

Plynový kotel v běžné domácnosti by měl podstoupit kontrolu minimálně jednou ročně, přestože to vyhláška domácnostem přímo nenařizuje. Kontrola plynového kotle by měla probíhat před topnou sezónou nebo po jejím skončení.

Provozní revize plynových zařízení se provádí periodicky jednou za tři roky dle vyhlášky 85/1978. Revizní technik provádí kontrolu umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěru plynu, uzávěrů větví stoupacích vedení, regulátorů a plynoměrů, uzávěrů a hořáků plynových spotřebičů.

Jak často se provádí revize kotle na tuhá paliva? 

Revize se musí provádět každé tři roky. Doklad po vás může vyžadovat obecní úřad s rozšířenou působností. V případě, že ho nebudete mít, vám hrozí pokuta až 20 000 Kč. Kontrolu či revizi může provést jen osoba proškolená výrobcem držící oprávnění k instalaci, provozu a údržbě.